PGS.TS. Nguyễn Đức Thành - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

GV Thỉnh giảng Kinh tế học nhập môn THCS

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

Học vấn

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành là một học giả nổi tiếng. Anh tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế Phát triển từ Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) vào năm 2008.

Kinh nghiệm và Cống hiến

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành sáng lập và dẫn dắt Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) từ tháng 7/2008 đến tháng 2/2020 và có nhiều đóng góp đáng kể cho việc phát triển các chính sách kinh tế của Việt Nam.

Anh cũng từng là thành viên trong Nhóm tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ngoài ra, PGS.TS. Thành còn là học giả của tổ chức Eisenhower Fellowship (Hoa Kỳ) từ năm 2015, thành viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA) và là Tư vấn cho nhiều chương trình nghiên cứu chính sách kinh tế, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và kênh truyền thông ở Việt Nam.

PGS.TS. Thành là Giáo viên Thỉnh giảng Kinh tế học nhập môn THCS tại trường Maya.

Những kiến thức phong phú và kinh nghiệm thực tế về kinh tế được truyền đạt trong những buổi chia sẻ của anh là trải nghiệm quý giá cho các thế hệ học sinh của Maya.