PGS.TS. Nguyễn Đức Thành - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

GV Thỉnh giảng Kinh tế học nhập môn THCS

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành

PGS.TS. Nguyễn Đức Thành là chuyên gia kinh tế, người sáng lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vào tháng 7/2008 và làm Viện trưởng từ đó đến tháng 2/2020.

PGS.TS. Thành là thành viên Nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016.

PGS.TS. Thành là học giả của tổ chức Eisenhower Fellowship (USA) từ năm 2015, là thành viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA), đồng thời là tư vấn cho nhiều chương trình nghiên cứu chính sách kinh tế, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và kênh truyền thông ở Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn  Đức Thành nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Phát triển tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) vào năm 2008.