Nguyễn Duy Linh - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Duy Linh

Tổ trưởng Tổ Âm nhạc - Phụ trách CLB Keyboard

Nguyễn Duy Linh

Cử nhân Sư phạm Âm nhạc – Đại học Sư phạm Nghệ thuật trung Ương

2012 Giải Nhất hợp xướng Quốc tế Huế

Giảng viên Piano:

  • Erato School of Music & Performing Art Hanoi – dạy 1:1, thi chứng chỉ ABRSM, ROCKSCHOOL … (2017-nay)
  • Hoang Cung Art – Giảng dạy và đào tạo chứng chỉ AMEB (2017-nay)
  • Học viện Âm nhạc MAYSPACE – Giảng dạy và đào tạo chứng chỉ AMEB (2017-2019)