Nguyễn Hồng Quân - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Hồng Quân

Người hướng dẫn nghề Mộc - Xưởng Mộc & Tự động hóa Mira

Nguyễn Hồng Quân

Quản lý xưởng mộc, Công ty cổ phần đào tạo và phát triển kỹ năng Ruby, 2017-2018

Quản lý và sản xuất tại xưởng mộc gia đình & kinh doanh online các sản phẩm handmade và đồ chơi gỗ, 2021-nay

 

Cử nhân Học viện Hậu cần chuyên ngành xăng dầu, 2012