Nguyễn Hương Liên - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Hương Liên

Tổ trưởng Tổ Trợ tá Tiểu học

Nguyễn Hương Liên

Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Tài chính, 2015

Hoàn thành Khóa đào tạo 272 giờ Triết lý và Thực hành Montessori 3-6 tuổi tại Trung tâm tư vấn & huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT), 2023

Khóa học Tiếng Anh phát triển tư duy, Cha mẹ đồng hành cùng con theo phương pháp Montessori, J&K English, 2020-2022

 

Trợ tá giáo viên, Maya School, 2022-nay

Giáo viên Tiếng Anh, Học viện Trường thọ Hiền tài, 2022

Nhân viên quản lý đơn hàng, Cty TNHH SX Vinh Quang, 2018-2021

Nhân viên tư vấn, Học viện Anh Ngữ Oxford (OEA Vietnam), 2015-2017