Nguyễn Hương Liên - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Hương Liên

Tổ trưởng Tổ Trợ tá Tiểu học

Nguyễn Hương Liên

Học vấn 

Cô Nguyễn Hương Liên tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Tài chính năm 2015.

Cô Liên đã hoàn thành Khóa đào tạo 272 giờ Triết lý và Thực hành Montessori 3-6 tuổi tại Trung tâm tư vấn & huấn luyện Montessori Việt Nam (VMAT) vào năm 2023.

Ngoài ra, cô cũng tham gia Khóa học Tiếng Anh phát triển tư duy, Cha mẹ đồng hành cùng con theo phương pháp Montessori, J&K English giai đoạn 2020-2022.

Kinh nghiệm 

Cô Liên từng công tác tại các tổ chức giáo dục và công ty, bao gồm:

  • Trợ tá giáo viên, Maya School, 2022-nay
  • Giáo viên Tiếng Anh, Học viện Trường thọ Hiền tài, 2022
  • Nhân viên quản lý đơn hàng, Cty TNHH SX Vinh Quang, 2018-2021
  • Nhân viên tư vấn, Học viện Anh Ngữ Oxford (OEA Vietnam), 2015-2017

Hiện tại, cô Liên đang đảm nhiệm vị trí Tổ trưởng Tổ Trợ tá Tiểu học.