Nguyễn Hương Ly - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Hương Ly

Hiệu trưởng Mầm non

Nguyễn Hương Ly

Giáo viên Montessori Quốc tế Level 3-6, chứng nhận bởi Viện Montessori Hoa Kỳ MIA, 2014;

Trợ tá Giáo viên Montessori Level 0-3, chứng nhận bởi Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ AMS, 2014;

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non, 2012.

 

Giáo viên Montessori tại Yoezerling Children’s House, Paro – Bhutan, 2017-2018;

Hiệu phó Chuyên môn Montessori tại IQ Montessori School, Hà Nội – Việt Nam, 2016-2017;

Giáo viên Montessori tại Flying Fingers School, Hà Nội – Việt Nam, 2014-2016;

Giáo viên Montessori tại Sakura Montessori Kindergarten, Hà Nội – Việt Nam, 2012-2014.