Nguyễn Thị Diệu Linh - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Thị Diệu Linh

Admin Xưởng Mộc & Tự động hóa Mira

Nguyễn Thị Diệu Linh

Giáo viên hướng dẫn nghề mộc tại trường TH & THCS Spring Hill, 10/2020-7/2023

Nhân viên, Trung tâm kỹ năng sống RUBY, TP. Bắc Ninh, 2019-2020

Kế toán các công ty kinh doanh tại Bắc Ninh và Hà Nội, 2013-2017

Quản lý Xưởng mộc gia đình & kinh doanh sản phẩm mộc online, 2022-nay

 

Hoàn thành khóa học làm chủ Montessori nguyên bản (làm việc với trẻ 2,5-6 tuổi) – Trung tâm Đào tạo giáo viên Montessory (110 giờ lý thuyết và tương tác trên học cụ), 2020