ThS. Nguyễn Thị Hậu - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Hậu

Tổ trưởng Tổ Toán Tiểu học

ThS. Nguyễn Thị Hậu

Thạc sỹ ngành Toán Giải tích, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2013;

Cử nhân ngành Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2007;

Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, do Applied Montessori, USA cấp.

 

Nhóm trưởng nhóm Toán, CTCP BigSchool, 2015-2018;

Biên tập viên Toán, Tập đoàn Giáo dục Egame, 2014-2015;

Giảng viên, Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội, 2014;

Giáo viên Toán, Học mãi, 2011-2013;

Soạn đề thi cho Math.com.vn, 2010-2011.