ThS. Nguyễn Thị Hậu

Giáo viên Toán Lower Elementary

ThS. Nguyễn Thị Hậu

Thạc sỹ ngành Toán Giải tích, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2013;

Cử nhân ngành Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên, 2007;

Chứng nhận Lý thuyết và Thực hành Montessori cấp độ Lower Elementary, do Applied Montessori, USA cấp.

 

Nhóm trưởng nhóm Toán, CTCP BigSchool, 2015-2018;

Biên tập viên Toán, Tập đoàn Giáo dục Egame, 2014-2015;

Giảng viên, Trường Trung cấp Bách khoa Hà Nội, 2014;

Giáo viên Toán, Học mãi, 2011-2013;

Soạn đề thi cho Math.com.vn, 2010-2011.