Nguyễn Thị Lê Trang - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Thị Lê Trang

Phó Hiệu trưởng Tiểu học, THCS

Nguyễn Thị Lê Trang

Học vấn

Cô Nguyễn Thị Lê Trang là một học giả xuất sắc với bằng cấp từ các trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ và Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Toán Tin từ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội – Trung tâm Kỹ sư Tài năng, cô Trang tiếp tục hoàn thành bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về Toán học ứng dụng – Nghiên cứu vận hành tại Đại học Florida, khoa Kỹ thuật và Hệ thống Công nghiệp (Hoa Kỳ).

Kinh nghiệm & Thành tích

Từ năm 2008, cô Lê Trang đã tham gia dạy và giảng dạy tại Khoa Kỹ thuật và Hệ thống Công nghiệp của Đại học Florida. Đồng thời, cô cũng hoạt động như một Nghiên cứu sinh và Trợ lý Nghiên cứu tại đây từ năm 2010 đến năm 2015.

Cô cũng từng làm Giảng viên Khoa Kỹ thuật và Hệ thống Công nghiệp tại Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 2018 đến 2020, cô Trang đã trở thành Cố vấn trưởng tại SIFT Analytics Group.

Từ năm 2020 đến 2021, cô phụ trách bộ phận Phân tích Dữ liệu tại CIC Data Mining and Analytics, nơi cô đã thể hiện khả năng lãnh đạo và sự nhạy bén trong việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Hiện tại, cô Trang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Tiểu học & THCS tại Maya.