Nguyễn Thị Phương - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Thị Phương

Tổ trưởng Tổ Giáo viên ESL Người Việt

Nguyễn Thị Phương

Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, ĐH Ngoại Thương, 2017

Đang hoàn thành khóa Elementary Montessori Teacher Certification (6-12y), Prepared Montessorian Institute, USA

 

Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học, Maya School, 2020-nay

Giáo viên Tiếng Anh, Mindchamps International Preschool, 2019-2020

Giáo viên Tiếng Anh, GrapeSEED, 2018-2020