Nguyễn Thị Phương

Giáo viên Tiếng Anh

Nguyễn Thị Phương

– Giáo viên Tiếng Anh, Mindchamps International Preschool, 2019-2020;
– Giáo viên Tiếng Anh, GrapeSEED, 2018-2020.
– Tốt nghiệp Ngành Ngôn Ngữ Anh, Đại học Ngoại Thương, 2017.