Nguyễn Thị Phương - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Thị Phương

Tổ trưởng Tổ Giáo viên ESL Người Việt

Nguyễn Thị Phương

Học vấn

Cô Nguyễn Thị Phương sở hữu bằng cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh từ Đại học Ngoại Thương năm 2017.

Hiện tại, cô đang hoàn thành chương trình chứng chỉ giáo viên Montessori cấp tiểu học (6-12 tuổi) từ Prepared Montessorian Institute, Hoa Kỳ.

Kinh nghiệm

Từ năm 2018 – 2020, cô Phương giảng dạy tiếng Anh tại GrapeSEED.

Giai đoạn từ 2019 – 2020, cô là giáo viên Tiếng Anh tại Mindchamps International Preschool.

Từ 2020 – nay, cô công tác tại Maya với vị trí Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học tại Trường Maya.

Với khả năng ngôn ngữ ấn tượng và kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh trong nhiều năm, cô Phương hiện giữ vai trò Tổ trưởng Tổ Giáo viên ESL người Việt.