Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Phụ trách CLB Drama

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch – Điện ảnh, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, 2020

Tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, 2019

Biểu diễn vở kịch “Nhà có 5 anh em trai” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, Nhà hát Đại Nam, 2019-2020

Biểu diễn vở kịch “Khoảng Trống” của tác giả Võ Anh Biên, Nhà hát Đại Nam, 2019-2020

Giáo viên âm nhạc, Trường THCS Hưng Dũng, Nghệ An, 2017-2018