ThS. Nguyễn Thị Thược

Giáo viên Science THCS

ThS. Nguyễn Thị Thược

Trợ giảng bộ môn Science và Quản lý phòng thí nghiệm tại Trường Quốc tế Đa cấp Anh – BIS, 2013-2020;

Trợ giảng bộ môn Science tại Trường Quốc tế Singapore, 2012-2013.

 

Cao học ngành Lý luận và Phương pháp dạy học sinh học, Đại học Giáo dục;

Kỹ sư Công nghệ Sinh học, Đại học Bách Khoa Tp.HCM.