ThS. Nguyễn Thị Thược - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
ThS. Nguyễn Thị Thược

Tổ trưởng Tổ Khoa học THCS

ThS. Nguyễn Thị Thược

  • Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp dạy Sinh học, Đại học Giáo dục;
  • Kỹ sư Công nghệ Sinh học, Đại học Bách Khoa Tp.HCM.
  • Giáo viên Khoa học tại Maya School, 2020-nay;
  • Quản lý phòng thí nghiệm tại Trường Quốc tế Đa cấp Anh – BIS, 2013-2020;
  • Trợ giảng bộ môn Science tại Trường Quốc tế Singapore, 2012-2013.