Nguyễn Tuấn Đức - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Nguyễn Tuấn Đức

Trợ lý Ban Giám hiệu - Phụ trách Academic

Nguyễn Tuấn Đức

Cử nhân Thương mại, Chuyên ngành Khởi nghiệp, ĐH RMIT Việt Nam, 2012

Trợ lý Ban giám hiệu, Maya School, 2022-nay

Quản lý học sinh Dự án thực hành, Lá Mây Farm, Maya School, 2020-2022

Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh, Sylvan Learning Vietnam, 2019-2020

Giám đốc điều hành, Jello Academy, 2018-2019

Cán bộ kỹ thuật, Văn phòng Ban Điều phối Chương trình Hỗ trợ Ứng phó với Biến đổi Khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012-2016