TS. Phạm Anh Tuấn - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
TS. Phạm Anh Tuấn

GV Thỉnh giảng Triết học nhập môn

TS. Phạm Anh Tuấn

Thầy Phạm Anh Tuấn là Giảng viên Triết học, Khoa quốc tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy Tuấn cũng là

+ Thành viên sáng lập Nhóm Cánh Buồm;

+ Người Sáng lập nhóm Sao đêm

+ Thành viên Sáng lập Cty TNHH Sách Thật

Các cuốn sách mà thầy Tuấn đã dịch:
– Trí khôn phi học đường” – Howard Gardner
– Tiểu luận Jean Piaget
– Tiểu sử tự thuật và tuyển chọn các bài viết dành cho đại chúng – Jean Piaget
– Dân chủ và giáo dục – John Dewey
– Về bản tính người – Edward O. Wilson