TS. Phạm Anh Tuấn - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
TS. Phạm Anh Tuấn

Cố vấn Chương trình Khoa học Xã hội

TS. Phạm Anh Tuấn

Học vấn

TS. Phạm Anh Tuấn là giảng viên Triết học tại Khoa quốc tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với mức độ hiểu biết sâu rộng về triết học, Thầy Tuấn được xem là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Sự Nghiệp và Đóng góp

Ngoài công việc chính là giảng dạy, Thầy Tuấn còn hoạt động tích cực vì cộng đồng.

Thầy là thành viên sáng lập của Nhóm Cánh Buồm, Nhóm Sao Đêm và Công ty TNHH Sách Thật – những nơi cung cấp nền tảng cho việc trao đổi kiến thức văn hóa và giáo dục.

Thành tựu và Công trình

Thầy Tuấn còn là người dịch nhiều tác phẩm triết học và giáo dục quan trọng.

Các công trình của thầy bao gồm: sách “Trí khôn phi học đường” của Howard Gardner, “Tiểu luận”, “Tiểu sử tự thuật và tuyển chọn các bài viết dành cho đại chúng” của Jean Piaget, “Dân chủ và giáo dục” của John Dewey và “Về bản tính người” của Edward O. Wilson.

Thông qua công việc của mình, Thầy Tuấn đã góp phần mở rộng tầm hiểu biết về triết học và giáo dục cho cộng đồng.