TS. Phạm Anh Tuấn - Maya School – Trường Phổ thông liên cấp Song ngữ
TS. Phạm Anh Tuấn

Cố vấn Chương trình Khoa học Xã hội

TS. Phạm Anh Tuấn

Giảng viên Triết học, Khoa quốc tế, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành viên sáng lập Nhóm Cánh Buồm

Sáng lập nhóm Sao đêm

Thành viên Sáng lập Cty TNHH Sách Thật

Dịch giả các cuốn:
– Trí khôn phi học đường” – Howard Gardner
– Tiểu luận Jean Piaget
– Tiểu sử tự thuật và tuyển chọn các bài viết dành cho đại chúng – Jean Piaget
– Dân chủ và giáo dục – John Dewey
– Về bản tính người – Edward O. Wilson