TIn tức & Sự kiện
TS. Phạm Anh Tuấn

Cố vấn Chương trình Khoa học Xã hội

TS. Phạm Anh Tuấn

Thành viên sáng lập Nhóm Cánh Buồn
Sáng lập nhóm Sao đêm
Thành viên Sáng lập Cty TNHH Sách Thật
Dịch giả các cuốn:
– Trí khôn phi học đường” – Howard Gardner
– Tiểu luận Jean Piaget
– Tiểu sử tự thuật và tuyển chọn các bài viết dành cho đại chúng – Jean Piaget
– Dân chủ và giáo dục – John Dewey
– Về bản tính người – Edward O. Wilson