Phạm Hoài Thu - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Phạm Hoài Thu

Chủ tịch Hội đồng Trường

Phạm Hoài Thu

Học vấn

Cô Phạm Hoài Thu là Giảng viên và Cố vấn thực địa xuất sắc trong các khóa đào tạo giáo viên Montessori quốc tế – được chứng nhận bởi MACTE – Hội đồng kiểm định chất lượng đào tạo giáo viên Montessori quốc tế & IMC – Hiệp hội Montessori quốc tế.

Kinh nghiệm

Cô Phạm Hoài Thu đã và đang chứng tỏ khả năng và tầm nhìn của mình thông qua hoạt động của những tổ chức giáo dục mà cô sáng lập:

  • Hệ thống Trường Liên cấp Maya, 2019
  • Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam VMAT, 2016
  • Mầm non Tổ chim Casa Dei Piccioni, 2016
  • Flying Fingers School, 2014

Cô Phạm Hoài Thu đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phong trào phổ biến giáo dục Montessori và là nguồn cảm hứng cho những ai đam mê phương pháp giáo dục này.