Phạm Hoài Thu - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Phạm Hoài Thu

Chủ tịch Hội đồng Trường

Phạm Hoài Thu

Giảng viên, đồng thời là Cố vấn thực địa trong các khóa đào tạo giáo viên Montessori quốc tế được chứng nhận bởi MACTE – Hội đồng kiểm định chất lượng đào tạo giáo viên Montessori quốc tế & IMC – Hiệp hội Montessori quốc tế

Founder Hệ thống Trường Liên cấp Maya, 2019

Founder Trung tâm Tư vấn và Huấn luyện Montessori Việt Nam VMAT, 2016

Founder Mầm non Tổ chim Casa Dei Piccioni, 2016

Founder Flying Fingers School, 2014