Trần Trúc Anh - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Trần Trúc Anh

Giáo viên Mỹ thuật - Xưởng Mỹ thuật LEA

Trần Trúc Anh

Thạc sỹ Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương, 2022

Cử nhân Học viện Nghệ thuật Quốc gia và Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 2015

Học viên chương trình trao đổi sinh viên – BEIJING NORMAL UNIVERSITY, 2015-2017

 

 

Giáo viên Mỹ thuật, Trường THCS Trần Duy Hưng – 2021 và Trường Liên cấp Nguyễn Bỉnh Khiêm – 2019

Giảng viên mỹ thuật – chuyên môn màu sắc, TIMI Việt Nam (Art community), 2019-nay