Ý chí Archives - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ

Giúp trẻ hình thành Ý chí và Kỷ luật tự giác trong Montessori

Tiến sĩ Montessori coi sự hình thành ý chí là rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Ý chí là khả năng thể hiện sự tự điều chỉnh, kiểm soát các xung động và cuối cùng là có được sức mạnh cần thiết bên trong để đưa ra quyết định tốt nhất […]

Thẻ: Ý chí