Chính sách Archives - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

I. Tổng quan Chúng tôi biết Khách hàng luôn quan tâm về việc những thông tin cá nhân được sử dụng và chia sẻ ra sao cũng như đánh giá cao sự tin tưởng của Khách hàng, do vậy, Chúng tôi sẽ thực hiện điều này một cách cẩn thận và hợp lí nhất có […]

Danh mục: Chính sách