Ban cố vấn - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Letty Rising

Letty Rising

Cố vấn Chương trình Montessori

TS. Nguyễn Minh Huệ

TS. Nguyễn Minh Huệ

Cố vấn Chương trình Khoa học Tự nhiên

TS. Phạm Anh Tuấn

TS. Phạm Anh Tuấn

Cố vấn Chương trình Khoa học Xã hội

Phạm Thị Hoài Thu

Phạm Thị Hoài Thu

Cố vấn giao tiếp hiệu quả Maya

Vị trí: Ban cố vấn