Ban giám hiệu Archives - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Phạm Hoài Thu

Phạm Hoài Thu

Chủ tịch Hội đồng Trường

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Hiệu trưởng Tiểu học, THCS

Nguyễn Thị Lê Trang

Nguyễn Thị Lê Trang

Phó Hiệu trưởng Tiểu học, THCS

Nguyễn Hương Ly

Nguyễn Hương Ly

Hiệu trưởng Mầm non

Vị trí: Ban giám hiệu