Giáo viên Học thuật

Charbel Haddad

Charbel Haddad

English Teacher

Sam Leggatt

Sam Leggatt

Giáo viên Montessri khối Lower Elementary

Evangeline Roman Apostol

Evangeline Roman Apostol

Mathematich/ ICT Teacher

Tatiana Andreeva

Tatiana Andreeva

Giáo viên Tiếng Anh & Khoa học

Darren Paul Jones

Darren Paul Jones

Science Teacher (Physical/ Chemistry/ Biological)

Phạm Thị Hải Yến

Phạm Thị Hải Yến

Giáo viên môn Thuyết trình

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Hảo

Tổ trưởng Tổ Ngôn ngữ Trung Quốc & Giáo viên tiếng Trung Quốc

Phạm Thị Thanh Huyền

Phạm Thị Thanh Huyền

Giáo viên Lịch sử và Nghiên cứu văn hóa

Lê Thị Thanh Huyền

Lê Thị Thanh Huyền

Giáo viên Ngữ văn

Đỗ Minh Hòa

Đỗ Minh Hòa

Giáo viên Ngữ văn, Chủ nhiệm lớp 3

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên Tiếng Anh Người Việt

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Giáo viên Triết học nhập môn

ThS. Nguyễn Thị Hậu

ThS. Nguyễn Thị Hậu

Giáo viên Toán Upper Elementary

ThS. Trần Thị Hảo

ThS. Trần Thị Hảo

Giáo viên Ngữ văn Chủ nhiệm lớp 1A

Trần Thị Huyền

Trần Thị Huyền

Giáo viên Ngữ văn, Chủ nhiệm lớp 1B

ThS. Nguyễn Thùy Dương

ThS. Nguyễn Thùy Dương

Giáo viên Toán, Chủ nhiệm Lớp 2

ThS. Bùi Thị Thu Vân

ThS. Bùi Thị Thu Vân

Giáo viên Địa Lý THCS

ThS. Hà Đình Lực

ThS. Hà Đình Lực

Giáo viên Toán người Việt

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trợ giảng Giáo viên Tiếng Anh

ThS. Nguyễn Thị Thược

ThS. Nguyễn Thị Thược

Giáo viên Science THCS - Người Việt

Vũ Thị Kiều Chinh

Vũ Thị Kiều Chinh

Trợ giảng Giáo viên Ngữ văn THCS

ThS. Phạm Mỹ Kiều Anh

ThS. Phạm Mỹ Kiều Anh

Tổ trưởng Tổ Âm nhạc

Trần Hải Minh

Trần Hải Minh

Tổ trưởng Tổ Trợ giảng Giáo viên Montessori Tiểu học người nước ngoài