Giáo viên Học thuật - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Daniel Crespo Leal

Daniel Crespo Leal

Head of ESL Department Secondary

Johannes Christiaan Muller

Johannes Christiaan Muller

ESL Secondary Teacher

M.Ed. John Worlanyo Akorli

M.Ed. John Worlanyo Akorli

Math/ICT Teacher Secondary

MA. Mary Nholl T.Flores

MA. Mary Nholl T.Flores

Head of Montessori Lead Teacher Department

Phạm Thị Hiền

Phạm Thị Hiền

Giáo viên Chủ nhiệm Lớp Tiền tiểu học

MA. Loida A.Torres

MA. Loida A.Torres

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 1

Joseph Kingsley Entsuah

Joseph Kingsley Entsuah

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 2

Lovella Blania

Lovella Blania

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 3

Frezie Ann Flores

Frezie Ann Flores

Montessori Lead Teacher Preschool

ThS. Đỗ Thủy Hạnh

ThS. Đỗ Thủy Hạnh

Tổ trưởng Tổ Tiếng Trung THCS

ThS. Bùi Thị Thu Vân

ThS. Bùi Thị Thu Vân

Tổ trưởng Tổ Sử - Địa THCS

ThS. Nguyễn Thị Thược

ThS. Nguyễn Thị Thược

Tổ trưởng Tổ Khoa học THCS

Vị trí: Giáo viên Học thuật