Giáo viên Học thuật Archives - Maya School – Trường Phổ Thông Liên Cấp Song Ngữ
Daniel Crespo Leal

Daniel Crespo Leal

Head of ESL Department Secondary

Johannes Christiaan Muller

Johannes Christiaan Muller

ESL Secondary Teacher

Seanley Prince Louie T. Sinday

Seanley Prince Louie T. Sinday

Mathematics Secondary Teacher

Rommel Legaspi

Rommel Legaspi

ICT Secondary Teacher

ThS. Đỗ Thủy Hạnh

ThS. Đỗ Thủy Hạnh

Tổ trưởng Tổ Tiếng Trung THCS

ThS. Nguyễn Thị Thược

ThS. Nguyễn Thị Thược

Tổ trưởng Tổ Khoa học THCS

ThS. Bùi Thị Thu Vân

ThS. Bùi Thị Thu Vân

Tổ trưởng Tổ Sử - Địa THCS

MA. Mary Nholl T.Flores

MA. Mary Nholl T.Flores

Head of Montessori Lead Teacher Department

Janet Margaret Duffy

Janet Margaret Duffy

Montessori Lead Teacher Upper Elementary 2

MA. Loida A.Torres

MA. Loida A.Torres

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 1

Joseph Kingsley Entsuah

Joseph Kingsley Entsuah

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 2

Lovella Blania

Lovella Blania

Montessori Lead Teacher Lower Elementary 3

Vị trí: Giáo viên Học thuật