TIn tức & Sự kiện
Marc Robert Arasim

Marc Robert Arasim

English Teacher

Nicole Cromwell

Nicole Cromwell

Montessori Lead Teacher

Maria Karina Vistan – Tabungar

Maria Karina Vistan – Tabungar

Montessori Lead Teacher

Phạm Thị Hải Yến

Phạm Thị Hải Yến

Giáo viên môn Thuyết trình

Nguyễn Thị Hảo

Nguyễn Thị Hảo

Tổ trưởng Tổ Ngôn ngữ Trung Quốc & Giáo viên tiếng Trung Quốc

Phạm Thị Thanh Huyền

Phạm Thị Thanh Huyền

Giáo viên Lịch sử và Nghiên cứu văn hóa

Lê Thị Thanh Huyền

Lê Thị Thanh Huyền

Giáo viên Ngữ văn

Đỗ Minh Hòa

Đỗ Minh Hòa

Giáo viên Ngữ văn, Chủ nhiệm lớp 3

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên Tiếng Anh Người Việt

Darren Paul Jones

Darren Paul Jones

Science Teacher (Physical/ Chemistry/ Biological)

Evangeline Roman Apostol

Evangeline Roman Apostol

Mathematich/ ICT Teacher

ThS. Hà Đình Lực

ThS. Hà Đình Lực

Giáo viên Toán người Việt

Vị trí: Giáo viên Học thuật